Нова енергетска налепница

Нова енергетска налепница
Пониска енергетска класа, поголема ефикасност на апаратот

На територијата на Европската унија од 1. март 2021 година се применува ново енергетско означување на одредени групи апарати за домаќинство. Поточно, новите енергетски ознаки се однесуваат на следните апарати кои Gorenje ги има во својот асортиман:

  • Фрижидери и замрзнувачи
  • Машини за миење садови
  • Машини за перење

Од 1. март 2021 година, во системот за означување на класата на енергетска ефикасност се користат само енергетските класи од А до G, кои ги заменуваат претходните ознаки од А+++ до D. Тоа би значело, на пример, дека комбинираниот фрижидер, кој досега имаше ознака A++, преминува во класа D. Апаратите од класа А (зелена) трошат најмалку енергија и се енергетски најефикасни. Апаратите од класа G (црвено) трошат најмногу енергија.

Важно е да се напомене дека потрошувачката на апаратот остана непроменета, но поради новиот начин на мерење на потрошувачката на енергија и новото енергетско означување можни се мали разлики во приказот на потрошувачката и секако промена на енергетската класа во согласност со новиот систем за означување.

Покрај изгледот на самата налепница и новиот систем за означување, на енергетските налепници се видливи и следните промени:

  • QR код – кој води до базата на податоци EPREL
  • Потрошувачката е прикажана на впечатлив и усогласен начин на средината на налепницата
  • Променети пиктограми (шумот се изразува не само во dB туку и по класа на ниво на бучава).

Ознаките за енергетска ефикасност:

  • ја одредуваат позицијата на апаратот на скалата од A до G, со оглед на тоа колку енергија троши;
  • на потрошувачите им помагаат да изберат производи кои трошат помалку енергија и на тој начин да заштедат пари;
  • ги охрабруваат производителите да произведуваат повеќе енергетски ефикасни апарати.