За нас

Gorenje Group денес претставува – Gorenje апарати за домаќинство - Gorenje d.d. – акционерско друштво со 47 интегрирани претпријатија. Во последниве години, сите овие фирми постигнаа динамичен пораст што резултираше во постојан развој на производите, ширење на производните услуги, ефикасна дистрибуција и продажни мрежи, како и проширување на учеството на пазарот.

Покрај тоа што условите на пазарот, благодарение на глобалната економија, се далеку од поволни, Gorenje Group успеа да ја задржи својата позиција на пазарот помеѓу осумте најголеми производители на апарати за домаќинство во Европа. Денес, 84% од производството се наменети за извоз.

Успехот на Gorenje се должи и на неговиот широк систем од домашни претпријатија и продажни оперативи во голем број земји на Европскиот континент. Странските афилијации на групацијата, во најголемиот дел, се комерцијални фирми со свои продажни мрежи, магацини, логистика и сервис. Како дополнение на ова, во Австрија и во Чешка постојат и помошни претпријатија што се вклучени во производството на мебел за кујни.

Иако најголемиот дел од продажбата го остварува во границите на EU, Gorenje Group, од неодамна, се шири и на пазарите во источна и југоисточна Европа, проширувајќи го својот опсег и извозно-продажниот систем.

Благодарение на гореспоменатите достигнувања и оперативните перформанси, Gorenje Group се втемели како една од најголемите Словенечки индустриски корпорации и еден од водечките производители на апарати за домаќинство во Европа.