HISENSE EUROPE ОГРАНИЧЕНА ПАНЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА (ОДРЕДБИ И УСЛОВИ)

 

Почитувани клиенти,

Ви благодариме што купивте наш апарат. Кога купувате наш апарат, можете да бидете сигурни дека сте купиле висококвалитетен, сигурен, еколошки, иновативен и стилски производ од еден од водечките производители на апарати за домаќинство. Се надеваме дека вашиот нов апарат ќе ве служи добро во наредните години.

Со ова изјавуваме:

 • дека во текот на гарантниот период апаратот ќе да функционира без проблеми доколку се користи во согласност со намените и упатствата за употреба;
 • дека на вашето барање, доколку го поднесете во гарантниот рок, на наш трошок ќе вложиме максимални напори да го отстраниме дефектот или пречките во функционирањето на апаратот во законски пропишаните временски рокови (имајте предвид дека поправката на дефектот може да потрае разумно долго, доколку вашето барање од изјавата за гаранција го поднесете во друга земја од онаа во која Hisense првпат го пласираше својот производ на пазарот).

Гаранцијата важи за следните апарати под следните брендови: Hisense, Gorenje, Asko, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

 • големи апарати за домаќинство,
 • телевизори,
 • микробранови печки,
 • правосмукалки
 • звучници.

Оваа ограничена паневропска гаранција се однесува на сите апарати купени во земјите прикажани во условите и правилата и важи во сите наведени земји (ако дистрибутер или продавач на нашите апарати во одредена земја нуди локална продолжена гаранција, таквата гаранција важи само на производите што ги продава тој дистрибутер или дилер во таа земја и само тој дистрибутер и дилер се одговорни за справување со барањата според таа продолжена гаранција).

Гарантниот период за вашиот апарат е 24 месеци. Гарантниот рок започнува од денот на купувањето на апаратот. За датум на купување се смета датумот на Фактурата/фискалната сметка издадена на купувачот од страна на трговецот. Фактурата/фискалната сметка се смета за составен дел од одредбите и условите и е ист предуслов за сите побарувања засновани на оваа гаранција.

Гаранцијата е предмет на следните услови:

 1. Дека корисникот го користи апаратот за лични потреби на домаќинството и на неговата домашна адреса (не за комерцијални цели).
 2. Дека апаратот е инсталиран и се користи во согласност со упатствата и сите други упатства за инсталација од производителот на апаратот.
 3. Апаратот да е правилно приклучен на електричната мрежа и водоводната или канализационата мрежа според упатствата на надлежните органи и стандарди. Во случај на плински апарати, и инсталацијата и конверзијата во ТНГ мора да ги направи квалификуван инженер за гас.
 4. Дека апаратот не бил предмет на злоупотреба или незгода, ниту дека е поправен или модифициран на неовластен начин, освен од нашиот овластен сервисер (освен за конверзија на плин ТНГ - видете погоре).
 5. Во случај апаратот да се замени во согласност со овие услови, новиот апарат ќе биде покриен со оригиналниот гарантен период и нема да подлежи на нова гаранција.
 6. Оваа гаранција не е пренослива и важи само за купувачот на овој(и) апарат(и).
 7. Дека апаратот не се користи за изнајмување.

Поправките во гаранција обично се вршат на адресата на купувачот. Секаков поврат на трошоците за транспорт на апаратот од адресата на потрошувачот до просториите на давателот на услугата е можно само доколку е договорено со давателот на услугата или давателот на гаранцијата како што е дефинирано подолу.

Гаранцијата не го вклучува или покрива следново:

 1. Корекција на инсталација на апаратот.
 2. Отстранување или повторно инсталирање на интегрираниот апарат пред и по посетата на сервисер за какви било поправки.
 3. Поправка на штета предизвикана од користење на апаратот спротивно на упатствата.
 4. Поправка на користени апарати или оние што ги користат неколку луѓе во заеднички простории.
 5. Корекција на нормалното абење и кинење кое разумно може да се очекува од апаратот врз основа на неговата старост и начин и фреквенција на употреба.
 6. Инструкции до корисникот за правилна употреба и работа на уредот.
 7. Замена на мрежни осигурувачи во станот или поправка на домашни инсталации, водоснабдување, канализација или снабдување со гас.
 8. Поправка на какви било естетски/козметички дефекти или замена на потрошни делови како што се светилки, приклучоци, осигурувачи, кабли, филтри и конектори, контролни копчиња, рачки, стаклени и жичени полици, фиоки, гумени црева, пластични полици за врати и сите додатоци како тави и решетки. Вклучувајќи ги сите делови што се истрошени, обезбојувани или оштетени, вклучително и оштетување поради неправилна употреба или чистење.
 9. Поправка на апаратот поради бигор, мувла, нечистотија, маснотии, излевање и мириси.
 10. Поправка на дефекти предизвикани од невнимателно ракување и користење на уредот.
 11. Зголемен шум на апаратот поради стареење на апаратот, што не влијае на функционалноста на апаратот.
 12. Поправка на механичко оштетување на апаратот.
 13. Вибрации, движења и зголемен шум на апаратот поради несоодветно наместени стапала на дното на апаратот.
 14. Деблокирање на пумпата на машината за перење или машината за миење садови.
 15. Поправка на штета предизвикана од поплава, гром, електричен удар / пренапон / осцилација, електромагнетни пречки, бура, екстремна температура, експлозија, удар, корозија, кражба или обид за кражба.
 16. Бучава, вибрации или пареа предизвикани од работата на апаратот. Вклучувајќи периодично вклучување и работа на вентилаторите на рерната, пумпи за проток и одвод, пареа од машини за перење, машини за сушење, машини за миење садови и рерни.
 17. Промена на положбата на рачката на апаратите за ладење.
 18. Поправки или замена на која било плоча поради струготини, гребнатини, пукнатини или оштетувања, предизвикани од непознати причини или употреба на абразивни средства за чистење и несоодветни средства за чистење, неправилна употреба на прибор, неправилна форма или нерамна основа на садовите или туѓи честички помеѓу садовите и површината на плочата за готвење.
 19. Поправки или какви било други пречки во апаратот предизвикани од кое било лице освен овластен сервисер назначен од гарантот ја поништува гаранцијата.
 20. Инсталирањето на неоригинални резервни делови во апаратот ја поништува гаранцијата.
 21. Прашања поврзани со апликации од трети страни и проблеми со компатибилноста на телевизиските уреди.

Оваа гаранција се однесува на производите што се продаваат како нови и не се однесува на производите што не се означени како нови.

Не можеме да бидеме одговорни за какви било последователни загуби или загуби од употреба од страна на клиентот за време на периодот на поправка на апаратот.

Во случај да давателот на услугата оцени дека апаратот не може да се поправи или поправката не е економично решение, апаратот може да се замени според следниве услови:

 • Ако вашиот апарат бил продаден од добавувач со ограничена гаранција на Hisense во истата земја каде што поднесувате барање за гаранција, нашиот сервисен техничар ќе организира гаранција за замена на апаратот.
 • Ако вашиот апарат бил продаден од страна на давател на ограничена гаранција на Hisense во земја различна од онаа во која го поднесувате вашето барање за гаранција, оваа ограничена гаранција не важи за замена на производот. Во тој случај, нашиот сервисер ќе ви издаде писмена потврда дека апаратот не може да се поправи, со која можете да го контактирате продавачот кој ви го продал апаратот за замена под гарантни услови.

Го задржуваме правото на:

 1. На клиентот му ја наплатуваме целата цена за сервисниот повик и сите резервни делови, доколку повикот за сервис на клиентот вклучува некој од случаите дефинирани погоре и
 2. Ние го проверуваме апаратот пред каква било процедура за замена/измена.

Ништо во оваа гаранција не влијае на било какви законски права што можеби ги имате според важечкото законодавство во вашата земја. Во случај кога било која одредба од овие услови за гаранција би била во спротивност со важечкото национално законодавство, законот ќе преовладува.

Список на земји каде што се применува ограничената гаранција на Hisense Europe:
Албанија, Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Ирска, Косово, Латвија, Литванија, Молдавија, Црна Гора, Холандија, Северна Македонија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Украина, Велика Британија.

Давател на ограничена гаранција на Hisense Europe за територијата на Северна Македонија е Горење Дооел Скопје.