Сервис

Центар за поддршка

Единствен број на овластениот сервис за цела Македонија

Работно време на центарот за поддршка:
пон-пет 08:00-16:00 ч.,
саб 09:00-13:00 ч.

За пријава на дефект на апарат од Gorenje јавете се на единствениот телефонски број на овластениот Gorenje сервис за Македонија: 02/32 99 111. Операторот ќе ја забележи вашата пријава и на вашата адреса ќе го испрати сервисерот кој е најблиску до вас. При пријава на дефект, потребни се информации за артиклот и серискиот број на апаратот, како и датумот од фискалната сметка на кој е купен производот.

Gorenje овластен сервис

За совет, одржување и поправка на апаратите од Gorenje контактирајте го нашиот овластен сервис со најразвиена сервисна мрежа во Македонија. Сите сервисни центри се опремени со најчесто бараните резервни делови и со тоа во повеќето случаи осигуруваме брз одговор и поправка на апаратите. Најдете ја најблиската сервисна единица.

Нарачка на сервисна услуга

Можете да нарачате сервисна интервенција на единствениот телефонски број, но најбрзиот начин е преку нашата веб -страница.

Нарачка на резервни делови

Нудиме професионална монтажа и продажба на Gorenje оригинални резервни делови, бидејќи само на тој начин може да се одржи квалитетот и долговечноста на апаратот.


За совет, одржување и поправка на апаратите од Gorenje контактирајте го овластениот сервис со најразвиена сервисна мрежа во Македонија. Сите сервисни центри се опремени со најчесто бараните резервни делови и со тоа во повеќето случаи осигуруваме брз одговор и поправка на апаратите.

За оригиналните резервни делови од Gorenje кои се вградени од страна на овластениот сервис на Gorenjе даваме гаранција од 6 месеци со приложување на фискалната сметка за услугата и за резервниот дел.