На пример W6423 или 399490


Шифрата на производот се состои од 6 броеви и истата можете да ја пронајдете на натписната табличка на самиот апарат или во гарантниот лист.